สมัครงาน หางาน ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่งานประชุมและประชาสัมพันธ์

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา
  

รายละเอียดตำแหน่งงานในบริษัทที่ท่านสนใจ รีบสมัครก่อนใคร


สมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่งานประชุมและประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์


สถานที่ติดต่อ :

154 ถนนพระรามที่1 วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 022141387
โทรสาร : 022141387
อีเมล์ :
Website :
เกี่ยวกับบริษัท/หน่วยงาน :

ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว การรับชำระค่าธรรมเนียม การวางหลักประกัน งานคดีและเรื่องร้องเรียน การควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์แต่งตั้ง

ตำแหน่งงานที่รับสมัครโดย สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์