สมัครงาน หางาน ตำแหน่งงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายฯ

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา
  

รายละเอียดตำแหน่งงานในบริษัทที่ท่านสนใจ รีบสมัครก่อนใคร


สมัครงาน หางาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายฯ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ


สถานที่ติดต่อ :

เลขที่ 501/ 1 ถ.เดชะตุงคะ สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02 929-2301-7
โทรสาร : 02-566-3481
อีเมล์ : admin@apsw-thailand.org
Website : www.apsw-thailand.org
เกี่ยวกับบริษัท/หน่วยงาน :

สมาคมส่งเสิรมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานสาธารณกุศล ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2523 โดยคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ที่เริ่มจากการเปิดบ้านพักของตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาเดือดร้อน

ตำแหน่งงานที่รับสมัครโดย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ