สมัครงาน หางาน ศูนย์สุขภาพ/ฟิตเนส

hosting
สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน | กรุณา LOGIN | สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ
อัตราค่าโฆษณา

ค้นหางาน ตามประเภทงาน จากตารางประเภทงาน

เลือกประเภทอาชีพ / งาน ที่ต้องการค้นหางานหรือสมัครงาน(เลือกได้หลายประเภท มากสุด 10 หมวด)

※จำนวนที่แสดงอาจจะยังไม่ได้update ในบางเวลา

※หากไม่มีการเลือก ระบบจะค้นหางานให้ทุกหมวด

หางาน พนักงานนวดไทย 07/03/55   งาน : พนักงานนวดไทย

สมัครงาน หญิง พนักงานนวดไทย
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ศูนย์สุขภาพ/ฟิตเนส )
เงินเดือน : 6,000 - 7,000
รับ : หญิง  1   ตำแหน่ง
พื้นที่ทำงาน : จ. เชียงใหม่

หางาน meetnlunch 28/01/55   งาน : meetnlunch

สมัครงาน ชาย meetnlunch
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ศูนย์สุขภาพ/ฟิตเนส )
เงินเดือน : 20,000 - 25,000
รับ : ชาย  1   ตำแหน่ง
พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรปราการ

หางาน ครูสอนโยคะ 11/12/53   งาน : ครูสอนโยคะ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ครูสอนโยคะ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ศูนย์สุขภาพ/ฟิตเนส )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  1   ตำแหน่ง
พื้นที่ทำงาน : เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ

หางาน พนักงานนวดไทย 17/07/53   งาน : พนักงานนวดไทย

สมัครงาน หญิง พนักงานนวดไทย
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ศูนย์สุขภาพ/ฟิตเนส )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : หญิง  2   ตำแหน่ง
พื้นที่ทำงาน : เขตดินแดง กรุงเทพ

หางาน เจ้าหน้าที่นันทนาการ 05/07/52   งาน : เจ้าหน้าที่นันทนาการ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่นันทนาการ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ศูนย์สุขภาพ/ฟิตเนส )
เงินเดือน : 7,000 - 8,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  1   ตำแหน่ง
พื้นที่ทำงาน : จ. สมุทรปราการ

หางาน เจ้าหน้าที่ดูแล ศูนย์สุขภาพ 28/07/51   งาน : เจ้าหน้าที่ดูแล ศูนย์สุขภาพ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ดูแล ศูนย์สุขภาพ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ศูนย์สุขภาพ/ฟิตเนส )
เงินเดือน : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
รับ : ชาย หรือ หญิง  2   ตำแหน่ง
พื้นที่ทำงาน : จ. แพร่

หางาน ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ 28/07/51   งาน : ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ศูนย์สุขภาพ/ฟิตเนส )
เงินเดือน : 10,000 - 30,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  10   ตำแหน่ง
พื้นที่ทำงาน : ไม่ระบุพื้นที่ทำงาน

หางาน ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการบำบัด 26/06/51   งาน : ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการบำบัด

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการบำบัด
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ศูนย์สุขภาพ/ฟิตเนส )
เงินเดือน : 20,000 - 25,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  5   ตำแหน่ง
พื้นที่ทำงาน : เขตสาทร กรุงเทพ

หางาน เจ้าหน้าที่ติดตามผลผู้ป่วยทาง (โทรศัพท์ / Internet) 26/06/51   งาน : เจ้าหน้าที่ติดตามผลผู้ป่วยทาง (โทรศัพท์ / Internet)

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ติดตามผลผู้ป่วยทาง (โทรศัพท์ / Internet)
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ศูนย์สุขภาพ/ฟิตเนส )
เงินเดือน : 10,000 - 15,000
รับ : ชาย หรือ หญิง  11   ตำแหน่ง
พื้นที่ทำงาน : เขตสาทร กรุงเทพ

หางาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน 26/06/51   งาน : เจ้าหน้าที่ประสานงาน

สมัครงาน ชาย สมัครงาน หญิง เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ประเภทงาน/อาชีพ : ( ศูนย์สุขภาพ/ฟิตเนส )
เงินเดือน : 10,000 - 12,500
รับ : ชาย หรือ หญิง  3   ตำแหน่ง
พื้นที่ทำงาน : เขตสาทร กรุงเทพ